Pobytová služba

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

(pobytová služba)

Nabízíme:
ubytování pro ženy a matky s dětmi na přechodnou dobu
poradenství, pomoc a podporu sociálních pracovníků
klidné a bezpečné místo pro nový začátek ve vašem životě

S čím můžeme pomoci:
jste žena nebo maminka s dítětem či dětmi, která nemá kde bydlet?
potřebujete pomoc s hledáním bydlení nebo práce?
potřebujete pomoc s řešením finančních problémů?
potřebujete pomoc s výchovou a péčí o děti?
jste obětí domácího násilí a nevíte jak dál?

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.

Služba je určena ženám a matkám s dětmi:

 • které jsou obětí domácího násilí
 • bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
 • žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je ohrožen vývoj nebo zdraví dětí.

V azylovém domě naleznou přechodné ubytování a pomoc ženy a matky s dětmi, které se ocitly v situaci, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny nebo přátel, potřebují najít nový začátek ve svém životě a chtějí o tom s někým mluvit.

Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je to, aby žena nebo matka byla schopna:

 • zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
 • aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
 • řádně pečovat o své děti.

Ženám a matkám s dětmi je nabízena pomoc:

 • s hledáním vhodného bydlení a práce
 • s vyřízením sociálních dávek
 • při hospodaření s penězi
 • s výchovou a péčí o děti
 • při navazování vztahů s rodinou a okolím

V prostorách azylového domu mohou ženy a matky s dětmi využít bezplatné služby psychologa.

Celková kapacita: 18 lůžek

Výše úhrad za poskytnutí služby azylový dům:
(za každý započatý den)

úhrada za poskytnutí ubytování – samostatná žena: 195,- Kč/den
úhrada za poskytnutí ubytování – matka + 1 dítě: 230,-Kč/den
úhrada za poskytnutí ubytování – matka + 2 dětí: 310,-Kč/den
úhrada za poskytnutí ubytování – matka + 3 a více dětí: 390,-Kč/den

Provozní doba a kontakt

Provozní doba: nepřetržitě

Pobytová služba azylový dům: 734 520 916

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (pobytová služba):

Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Harvánková Vlasta, Mgr. Dis.
vedoucí pobytové služby, sociální pracovnice
vedoucí pobytové služby, sociální pracovnice 734 520 916 vlasta.harvankova@azylovydum.cz
Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Mikušová Jana
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách 734 520 916 jana.mikusova@azylovydum.cz
Nosálková Ivana, Bc.
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách 734 520 916 ivana.nosalkova@azylovydum.cz
Pešková Bronislava
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách 734 520 916 bronislava.peskova@azylovydum.cz
Suchánková Hana
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách 734 520 916 hana.suchankova@azylovydum.cz
Zedníkova Vlasta, DiS.
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách 734 520 916 vlasta.zednikova@azylovydum.cz

Sociální služba azylový dům je financována v rámci:

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024“

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023“.

Sociální služba azylový dům je spolufinancována z prostředků Města Vsetín.