Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

(pobytová služba)

Poslání služby

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.

Komu je služba určena

Služba je určena ženám a matkám s dětmi:

 • které jsou obětí domácího násilí
 • bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
 • žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je ohrožen vývoj nebo zdraví dětí.

V azylovém domě naleznou přechodné ubytování a pomoc ženy a matky s dětmi, které se ocitly v situaci, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny nebo přátel, potřebují najít nový začátek ve svém životě a chtějí o tom s někým mluvit.

Cíl služby

Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je to, aby žena nebo matka byla schopna:

 • zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
 • aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
 • řádně pečovat o své děti.
Jak pomáháme

Ženám a matkám s dětmi je nabízena pomoc:

 • s hledáním vhodného bydlení a práce
 • s vyřízením sociálních dávek
 • při hospodaření s penězi
 • s výchovou a péčí o děti
 • při navazování vztahů s rodinou a okolím

V prostorách azylového domu mohou ženy a matky s dětmi využít bezplatné služby právníka či psychologa.

Kapacita azylového domu

Počet lůžek: 18

Provozní doba a kontakt

Provozní  doba: nepřetržitě

Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra Kročilová | 734 520 916 | alexandra.krocilova@azylovydum.cz