Srdečně Vás zveme na V. Platformu Rovných příležitostí, kterou pořádá Sociálně pedagogická poradny Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v rámci pilotáže projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II)  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Platforma se uskuteční se dne 19.9. 2022 v Technologickém inovačním centru na adrese Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín od 14 h – 17 h. Cílem platforem je výměna zkušeností účastníků z řad pedagogických pracovníků, zástupců školních poradenských pracovišť a odborné veřejnosti na témata včasné identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem. Tématem připravované platformy bude „Sociálně právní ochrana dětí a její souvislosti se školním prostředím„. Účastníci se na setkání dozví informace o nastavení systému péče ochrany dítěte v ČR v širším kontextu, a také jaké děti jsou v sociálně-právní ochraně považovány za ohrožené.  Odnesou si poznatky o tom, co je sociálně-právní ochrana dětí, jaké jsou její možnosti, kompetence a postupy. Hlavní zaměření setkání pak bude na možnosti spolupráce sociálně-právní ochrany dětí a školy a vzájemné sdílení zkušeností. Hostem platformy bude vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí Zlínského kraje Mgr. Simona Čubáková.

V případě zájmu se můžete na platformy přihlašovat do 15.9.2022 emailem: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz nebo telefonicky 731 428 594.

Těšíme se na Vaši účast.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!