Šesté setkání zástupců Zlínských škol rozšířila pedagogům obzory o novou možnost pomoci v krizových situacích. Sociální služba Krizová pomoc umí poskytnou podporu v rámci hodin až dnů. Je zde tedy možnost vykrytí času, než se osoba v krizi dostane k odborníkovi a situace se ještě zhorší.
Pedagogové vnímají to, že jsou vystaveni zvládání krize se skupinou ve třídě – ,,všechny důvody krizí žáků se ve škole střetávají“. A pokud ve škole nefunguje školní psycholog, ocenili by, jak naučit zvládat situaci sami se sebou a samozřejmě také, jak s ostatními. Diskuse setkání se věnovala například i otázkám, jak ideálně systémově nastavit zajištění takovéto odbornosti, potažmo kde lze již nyní hledat pro pedagogy odbornou podporu. Účastníci se obohatili o konkrétními náměty, kde a jaká dobrá praxe již funguje a připomněli si, že Sociálně pedagogická poradna je jednou z variant.
Děkujeme za osvětu a sdílení pracovnicím služby Krizové pomoci Poradenské a krizové pomoci, p.o. o náročné, ale pro pedagogy tolik přínosném tématu.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!