Díky Českému rozhlasu Zlín se mohla Sociálně pedagogická poradna prezentovat na Filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Pracovnice poradny tak mohly veřejnost seznámit, jak pomáhají vytvářet osobní pohodu žáků, tak i pedagogických pracovníků ve školním prostředí. Dále také, jak pomáhají řešit socioekonomické otázky aktivní podporou žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zákonných zástupců, kteří pomoc potřebují, a hlavně ji mají zájem vyhledat a řešit.
Činnost naší poradny přišla podpořit i Radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury. V naší prezentované aktivitě jsme se snažili společně s dětmi hledat jejich potenciál a jejich aktuální vnímaní, podpořit rodiče na cestě partnerství, rodičovství a dalšího rozvoje, neméně také jsme jim nabídli možnosti k aktivnímu a kreativnímu sdílení společného času.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!