Made by …

Od roku 2013 jsme zapojení do projektu Made by…, který podporuje Nadace Terezy Maxové dětem.

Ženy a matky, klientky pobytové i terénní asistenční služby mají možnost účastnit se aktivit tohoto projektu. Cílem je vzdělávat ženy v oblasti finanční gramotnosti, naučit je zacházet s financemi a zároveň se zdokonalit v rukodělných činnostech. Prodejem vlastnoručně vyrobených výrobků si mohou vylepšit svůj rozpočet, obnovit  pracovní návyky a zvýšit sebevědomí a motivaci do dalšího samostatného života. 

V oblasti vzdělávání společně s odbornou lektorkou probírají ženy různá témata FG – exekuce, hospodaření, oddlužení, výživné, spotřebitelská práva, bankovní produkty, sociální dávky, obchodní triky, pracovně-právní vztahy, nájmy, aj. Formou společných besed probírají danou problematiku, sdělují si osobní zkušenosti a diskutují.

Od  8. ročníku realizace projektu jsme rozšířili oblast vzdělávání o přípravu žen na trh práce – učíme ženy jak hledat zaměstnání, jak se prezentovat, formy pracovních vztahů, návaznosti zaměstnání na soc. dávky, pojištění apod.

V praktické části se pod vedením lektorky účastnice projektu učí stříhat, stehovat, kompletovat a šít různé textilní výrobky, také vyrábějí dekorační předměty lepením apod.  Průběžně vyrábíme zástěry, chňapky, obaly na knihy, panenky, ubrusy, voňavé pytlíčky, tašky, prostírání, výrobky s vánoční tématikou aj. Výrobky jsou prodávány na jarmarcích, charitativních akcích prostřednictvím Nadace TMD, spolupracujeme s obchodem Odtadyma. Výtěžek z prodeje pomáhá ženám při řešení jejich obtížné životní situace.

Od počátku projektu bylo dosud zapojeno do aktivit a podpořeno bezmála 200 žen. 

Prezentaci našich výrobků si můžete prohlédnout ve foyeru MěÚ Vsetín. 

PODPOŘTE I VY ŽENY V AZYLOVÉM DOMĚ NÁKUPEM JEJICH VÝROBKŮ 

Kontakt: Jana Mikušová, tel.: 605 116 175, e-mail: jana.mikusova@azylovydum.cz