Jak ideálně pracovník OSPOD provede rozhovor s dítětem ve škole? Musí někoho informovat? A jaká je úloha pedagoga v této situaci? Jak citlivě hlásit týrání dítěte? Anebo, že případové setkání je efektivním nástrojem pro pomoc rodině.
Kdo se zúčastnil pátého setkání platformy s paní Mgr. Simonou Čubákovou to už ví. Byla Vás, pedagogů! plná zasedačka! Váš zájem nás moc těší! Další cihla k cihle stavby mostu spojujícího sociální a školskou oblast.
Příští pozvání na setkání za Sociálně pedagogickou poradnu čekejte na konci roku.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!