Proběhla Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny ,,Mosty spolupráce“ –  ZKOLA

Sociálně pedagogická poradna pořádala 19. 10. 2023 konferenci ,,Mosty spolupráce“. Byla to pomyslná tečka za jedinečným projektem, ve kterém pracovnice poradny zaváděly ve Zlínském kraji do základních a středních škol praxi sociálního pedagoga a poukazovaly na potřebnost propojení školní a sociální oblasti. Konkrétně realizovaly na školách sociálně výchovně zaměřené preventivní programy (třídnické hodiny a adaptační programy), poskytovaly podporu pedagogickým pracovníkům, také pomáhaly rodinám v terénu nebo i studentům díky individuálním konzultacím na škole či internátech.

Mimo tyto aktivity a výstupy projektu – Metodika Sociálně pedagogické poradny  a Databáze kontaktů pro potřeby ŠPP sdílela poznatky výzkumu Sociálně pedagogické poradny garantka projektu doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.. Model sdíleného sociálního pedagoga v praxi pak představila ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. a její prezentaci doplnila nabídkou posílení wellbeingu na škole díky programu DRUHÝ KROK PhDr. Eleonora Smékalová a Mgr. Andrea Krejčí ze spolku ŠPAS. Potřebnost zavedení pozice sociálního pedagoga do škol a aktuální snahy a dění v tomto směru nám představil předseda Asociace sociálních pedagogů  Mgr. Jiří Daněk. Pomoc sociálního pedagoga na škole má totiž pozitivní dopad na všechny (a nejen) děti ve škole, nikoliv ty v evidenci OSPOD, o kterých mluvila Mgr. Simona Čubáková ze sociálně právní ochrany Zlínského kraje, ale i ty potenciálně ohrožené školním neúspěchem, což je parketa zejména Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, které představilo nástroj prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Metodiku Safe arrival. A byla nám ctí také účast a prezentace Mgr. Věry Havlíkové, která se svými kolegy ze Society for All, z.s. buduje mezioborovou spolupráci již dlouhodobě a systematicky a zavádí funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, a to např. i díky projektu Signály a identifikaci ohroženého dítěte nebo pilotováním case managementu jako metody pomoci rodině.

Děkujeme přednášejícím za sdílení poznatků z praxe a pomoc při posílení hlasu o podporu při zavádění inovací do školství a stavění mostů spolupráce mezi sociální a školní oblasti. Také si velmi vážíme podpory Vás, účastníků konference, kteří jste nám naplnili kapacitu setkání a aktivně jste se zapojovali do diskuse.

Atmosféru konference si můžete připomenout ZDE ve fotogalerii.

Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!