Od roku 2013, kdy ve městě a přilehlých obcích začala působit Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi, uběhlo již 5 let. Poskytovatelem služby je Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., se sídlem ve Vsetíně, jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. Služba je určena rodinám s dětmi, které se nějakým způsobem ocitly v tíživé životní situaci a potřebují odbornou pomoc, jelikož své problémy nezvládají řešit vlastními silami. Je poskytována bezplatně, a to díky podpoře Zlínského kraje a také z prostředků města Bystřice pod Hostýnem, které je významným podporovatelem naší služby. Pravidelně se účastníme síťování, meziresortní spolupráce mezi zástupci školské a sociální oblasti. Také jsme členem komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem.
Za uplynulé roky jsme měly možnost podpořit celkem 72 rodin s celkem 193 dětmi. Není to ani mnoho, ani málo. V některých případech se snad s naší pomocí podařilo zajistit dětem takové podmínky, aby jejich život ve vlastní rodině mohl být plnohodnotný a splňoval více než jen zajištění základních potřeb. V mnoha případech můžeme považovat za úspěch zejména to, že mohou děti vůbec ve své rodině zůstat a vyrůstat se svými rodiči. 

S rodinami spolupracujeme zejména na řešení potíží v oblasti finanční, pomáháme a podporujeme při řešení problémů s dluhy, při hledání bydlení a zaměstnání, poskytujeme poradenství a zprostředkujeme odbornou pomoc při řešení výchovných problémů s dětmi, dále poskytujeme poradenství rodinám ohroženým domácím násilím, rodinám ohroženým ztrátou bydlení, hledáme možnosti pro smysluplné trávení volného času dětí.

V uplynulém roce se nám podařilo realizovat celkové změny vzhledu organizace i služeb. Služba má nyní nový design. Informace o probíhajících aktivitách organizace můžete najít na našich webových stránkách. Byla vytvořena tři zajímavá videa o tom, jak probíhá spolupráce rodiny se službou v praxi, kdy klientky přímo vysvětlují, jak jim pracovnice pomáhá. Odkaz na tato videa můžete najít na našich webových stránkách. Dále se nám daří setkávat s příjemnými ohlasy na sociálních sítích, přibývá fanoušků, kteří podporují naše služby na facebookovém profilu. Toto vše svědčí o tom, že naše služby mají smysl a mohou být nadále prospěšné v regionech, ve kterých působíme.
Tímto bychom chtěly poděkovat vám všem, kteří podporujete fungování naší služby a pomáháte se zajištěním služby v ORP Bystřice pod Hostýnem. Vážíme si pomoci představitelů města Bystřice pod Hostýnem, také finanční podpory města, a dále také pracovnicím oddělení sociálně právní ochrany dětí za jejich vstřícnost a spolupráci. Pokud se domníváte, že by vám naše služba mohla pomoci, nebo máte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje podporu při řešení uvedených problémů, neváhejte se na nás obrátit. I když se někdy zdá, že je těžké pomoci v různých situacích, kvůli dětem stojí za to vyhledat odbornou pomoc.

Svatava Zycháčková a Michaela Symerská

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!