Zjišťujeme Vaše potřeby a nabízíme pomoc

Zjišťujeme Vaše potřeby a nabízíme pomoc

Terénní sociální pracovnice ve Valašských Kloboukách se aktivně od roku 2017 do dubna 2019 účastnily procesu síťování služeb pro ohrožené děti, které probíhalo ve vybraných krajích po celé České republice. Proces síťování by měl především ulehčovat spolupráci napříč...

Když studenti pomáhají

V lednu nás navštívila skupina studentů z pedagogického lycea Kostka školy. Návštěva byla zajímavá tím, že se studenti rozhodli výtěžek z Vánočního jarmarku pořádaného školou, věnovat Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Peníze se použijí pro...

Děkujeme Nadaci SYNOT

Děkujeme nadaci SYNOT za finanční dar v hodnotě 10 000 Kč, za který jsme nakoupili didaktické pomůcky a hračky pro práci v rodinách ve Zlíně. Finančního daru si velmi vážíme. Ve videu se můžete podívat, jaké dary jsme nakoupili a byly nám...