Sociálně pedagogické poradna v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 spolufinancována z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání jako podpora žákům ohrožených školním neúspěchem, také žákům se socio-ekonomickým znevýhodněním, jejich zákonným zástupcům a podpora pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole, v červenci spustila na svých webových stránkách Databázi odborných pracovišť a odborných pracovníků, kteří mohou být nápomocní při řešení těchto obtíží. Databáze je určena nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro potřeby školních poradenských pracovišť všech škol na území Zlínského kraje.

Databáze obsahuje aktualizovaný seznam všech oficiálních úřadů, podpůrných sociálních služeb, dostupné krizové a psychologické pomoci, psychiatrické péče, psychoterapeutické podpory, logopedie až po volnočasové a kulturní střediska vhodné ke konstruktivnímu trávení volného času na území Zlínského kraje. Má sloužit převážně pro rychlé a efektivní poradenství pro potřeby školních poradenských pracovišť. Databáze podporuje mezioborovou spolupráci na území Zlínského kraje napříč všemi rezorty, tj. sociálního, zdravotního a školního na jednom místě.

Databáze je dostupná na webových stránkách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v sekci Sociálně pedagogické poradny nebo přímo na odkazu ZDE.
Věříme, že bude užitečná pro Vás všechny, ať slouží všem, kteří pomoc potřebují a hledají.
Tým Sociálně pedagogické poradny

 

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!