V lednu nás navštívila skupina studentů z pedagogického lycea Kostka školy. Návštěva byla zajímavá tím, že se studenti rozhodli výtěžek z Vánočního jarmarku pořádaného školou, věnovat Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Peníze se použijí pro potřeby dětí na azylovém domě. Studenti si s velkým zájmem vyslechli povídání o našich službách. Zároveň jim bylo umožněno prohlédnout si prostory azylového domu včetně pobytové služby. Studenti se zajímali o naši terénní sociální práci, komu a jak pomáháme, kolik máme v naší službě rodin.

„Vážíme si toho, co pro nás studenti podnikli. Hodnotíme snahu pomáhat a vnímavost ke svému okolí“, řekl ředitel Michal Trčálek.

Děkujeme, že nás podporujete.

Ivana Ekartová, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!