Čas podzimních prázdnin se nesl v Sociálně pedagogické poradně v duchu sdílení a spolupráce. Máme velkou radost, že se setkání zúčastnili zástupci základních a středních škol, které s námi navázaly spolupráci, a mohli se tak navzájem seznámit. A jakému tématu jsme se na úvodní schůzce mimo mapování potřeb a očekávání škol věnovali? Základními otázkami byly, čeho si pedagogové u studentů všímají, že se u dítěte něco děje a také jak na to následně reagují. Pozorováním a nasloucháním vše začíná, a pokud je potřeba, je dítěti podána pomocná ruka. A školy, které využívají služeb Sociálně pedagogické poradny na to nejsou samy! Pomoc navíc nekončí zavřením dveří školy, ale v případě zájmu rodičů pracovníci poradny mohou řešit situaci přímo s rodinou doma.

Aktivita proběhla v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

 

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!