Zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Vsetín

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 3. 2020

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010491

Celkové náklady projektu: 1 600 000,- Kč

 

Popis projektu: 

Projekt Zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Vsetín je realizován na území města Vsetína. Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, konkrétně jsou to rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé sociální a životní situaci a žijí v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci projektu je realizována investice ve formě nákupu 4 nových vozidel, která zvýší kvalitu materiálně technické základny sociální služby. Délka projektu je naplánována na 7 měsíců.

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Vsetín formou investice do sociální infrastruktury.

Výsledek projektu: 

Zajištění nákupu nových vozidel, které povede ke zvýšení kvality a dostupnosti služby vedoucí k sociální inkluzi.

 

Projekt  ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY VSETÍN je spolufinancován Evropskou unií.