Řemeslo má zlaté dno IV.

Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno IV.“ je zajistit finanční prostředky mladým lidem, kteří studují učňovské a maturitní obory.

Střední školy, které si tito mladí vybrali, často nejsou v místě jejich bydliště, proto náklady na studium (včetně dopravy) jsou pro rodiny velmi zatěžující. Dospívající vychovávají většinou rodiče samoživitelé a příjmy rodiny se pohybují na hranici životního minima. Prostřednictvím  příspěvku ve výši 60.000,-Kč poskytnutého Nadačním fondem Albert umožníme 8 mladým lidem absolvovat jeden školní rok odborného vzdělání. Zvýší tak svoji šanci uplatnit se na trhu práce, aby jejich start do samostatného života byl úspěšný.

Projekt „Řemeslo má zlaté dno IV.“ plynule navazuje na projekty „Řemeslo má zlaté dno I.-III.“, které  potvrdily pozitivní přínos pro zúčastněné studenty a jejich rodiny.