Vsetín – místo pro rodinu

Termín realizace projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009085
Celkové náklady projektu: 7 725 300,- Kč

Záměr projektu: Záměrem projektu je posílení funkcí rodiny a rozšíření návazných služeb.

Cílová skupina: Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením s bydlištěm na území města Vsetín

Klíčové aktivity:

1. Podpora funkcí rodiny
a) podpora kompetencí rodičů při přípravě dětí na školní vyučování
b) využití metody vidotréninku interakcí při práci s rodinami

2. Odborné sociální poradenství
a) psychologická pomoc
b) poradenství rodičům při výchově dětí
c) právní pomoc
d) dluhové poradenství

3. Skupinové aktivity
a) stravování v rodině
b) prevence úrazů, zdravý životní styl
c) realizace rodinných konferencí
d) realizace asistovaných kontaktů a asistovaného předávání

Seznam odborníků: 

a) dluhový právník
b) dluhový poradce 
c) etoped 
d) psychologa
e) mediátor 
f) právník 
g) asistované kontakty a předávání dětí
h) odborník na metodu videotrénink interakcí
ch) odborník na rodinné konference
i) terénní sociální pracovník na podporu rodičovských kompetencí při přípravě dětí na školní vyučování

Máte – li zájem o služby odborníků, obracejte se osobně na pracoviště Poradny pro rodinu

Všechny služby jsou nabízeny ZDARMA pro osoby s bydlištěm ve městě Vsetín.

V případě dalších informací či dotazů, kontaktujte manažerku projektu – Bc. Petra Trčálková (739 633 349, email: petra.trcalkova@azylovydum.cz)