Slavnostní zahájení jsme svěřili do rukou radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Z. Fišerové. O potřebě propojení školní a sociální práce hovořila p. Matulayová, výzkumnice, vysokoškolská pedagožka a podporovatelka různých veřejně prospěšných projektů.Konzultant, lektor a kouč pan Pavlík nám ukázal, jak hledat potenciál v nás samotných, a to také jsme navázali na potenciál a činnosti Sociálně pedagogické poradny v podání pracovnice Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Jaroslavy Pavlíčkové. P. Němcová, odbornice na předčasné odchody ze vzdělávání z Centra kariérového poradenství, nás hlouběji seznámila s problematikou. V online živém setkání s místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání s p. Felcmanovou, jsme hovoříli o wellbeingu na školách a jejím aktuálním stavu na českých školách. Nakonec jsme měli možnost porovnat praktické informace o působení sociálního pracovníka na ostravské ZŠ v podání jejího ředitele p. Opletala a přímou praxi p. Daňka sociálního pedagoga přerovské ZŠ. Všichni přednášející byli úžasní!

 

Bez účastníků by to ale také nešlo! Velmi si ceníme Vašeho zájmu a věříme, že společně budeme moct tvořit lepší místo pro budoucnost našich dětí.

Přečtěte si o nás i zde:

Zkola – Otevření Sociálně pedagogické poradny

Zkola – Konference Spojme se

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!