Dne 15.2.2018 proběhlo ve Valašských Kloboukách již III. Společné setkání síťovací platformy v ORP Valašské Klobouky, které se koná v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizovaného MPSV.

Cílem setkání bylo navázat meziresortní spolupráci mezi zástupci školské a sociální oblasti, vzájemné seznámení s postupy a dilematy při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami a zahájení spolupráce pro účinnější řešení ochrany práv dětí.

Setkání se zúčastnily také dvě pracovnice Terénní asistenční služby Valašské Klobouky, Mgr.Kurtinová Pavlína a Mgr. Renata Studenková., které zde představily ostatním aktérům ze sociální oblasti a přítomným zástupcům škol činnost své služby. Během představení byly přítomným představeny také tři videospoty, které velmi dobře  charakterizují  práci sociálních pracovnic v terénu a její výsledky.

Videospoty jsou ke zhlédnutí zde.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!