Březnové téma na 3. Platformě Rovných příležitostí bylo věnováno metodě sociální práce streetwork. Hlavního slova se k tomuto tématu ujal host, vedoucí terénního program Klíč, Unie Kompas, z.s., host Mgr. Iveta Kaderová. Provedla nás procesem vyhledávání, kontaktování a prací s dětmi a mládeží přímo v terénu. Posláním streetworku Klíč je totiž zabezpečit dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu. Daří se tak zachytit obtíže mladé generace preventivně. 


Platforma Rovných příležitostí se koná v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

 

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!