Terénní sociální pracovnice ve Valašských Kloboukách se aktivně od roku 2017 do dubna 2019 účastnily procesu síťování služeb pro ohrožené děti, které probíhalo ve vybraných krajích po celé České republice. Proces síťování by měl především ulehčovat spolupráci napříč sítí jako celkem ve prospěch ohrožených dětí a  probíhal  ve vybraných krajích po celé České republice. Výsledkem setkávání odborníků  mezi nimiž byli psychologové, psychiatři, pedagogové, sociální pracovnicí atd. bylo  vyhodnocování  potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Valašské Klobouky   a  také vytvoření Katalog aktérů sítě. Doufáme, že zpřehlednění sítě sociálních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi bude pomáhat právě těmto rodinám k řešení složitých životních situací. Pokud pečujete o dítě a máte dlouhodobě problémy s financemi, potřebujete pomoc při zvládání péče o děti nebo s hledáním práce, máte problémy při jednání na úřadech, jste obětí domácího násilí, požádejte bez obav o odbornou pomoc a podporu přímo naši službu – Terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi ve Valašských Kloboukách, která je také součástí katalogu. 

Terénní sociální pracovnice Valašské Klobouky

Mgr. Kurtinová Pavlína a Mgr. Studenková Renata

 

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!