Sociálně pedagogická poradna Zlín

 

Nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, místnost č. 211

Sociálně pedagogická poradna poskytuje kvalitní a včasnou podporu žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podpora pedagogickým pracovníkům v řešení obtížnýsituací ve škole.

Co konkrétně nabízíme:

Služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Posláním poradny je kvalitní a včasná podpora žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podpora pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.

 • pomáhat základním školám a středním školám zlepšovat podmínky ke vzdělávání a budovat pozitivní klima školy tak, aby každé dítě mohlo zažít svůj školní úspěch a úspěch ve vztazích,
 • zajišťovat podporu a rovný přístup ke vzdělávání jednotlivým žákům/rodinám,
 • rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
 • vytvářet síť škol, které se učí od sebe navzájem a sdílejí své zkušenosti s dalšími školami, jak řešit obtížné situace, začleňovat socioekonomicky znevýhodněné žáky do kolektivu,
 • vytvářet příznivý wellbeing na školách,
 • usilovat o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u veřejnosti.

 

 • Vzájemný respekt, úcta a empatie
 • Vedení k sebeuvědomění, sebedůvěře a vlastní odpovědnosti
 • Hodnoty soudržné společnosti
 • Principy učení, práce a tvorby, které podporují vnitřní motivaci lidí
 • Principy a formy dobrovolného vzájemného učení se
Provozní doba a kontakty

Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 18:00  (i dle potřeb)

Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslava Pavlíčková | 731 428 594 | jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz

Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována v rámci projektu „Implementace akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, a také spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

Pracoviště Sociálně pedagogické poradny

Sociálně pedagogická poradna Zlín

Nám. T. G. Masaryka 588

místnost č. 211

760 01 Zlín